راهکارهای گروه مشاوران هرمس

مشاوره مدیریت

راهکارهای جامع HCG

 • استراتژی و توسعه سازمانی

  Strategy & Organisational Development

  استراتژی شرکتی

  Corporate Strategy

  استراتژی کسب و کار

  Business Strategy

  استراتژی نوآوری

  Innovation Strategy

  استراتژی رشد

  Growth Strategy

  استراتژی محصول

  Product Strategy

  اجرای استراتژی

  Strategy Implementation

 • تحول دیجیتال

  Digital Transformation

  نسل چهارم صنعت

  Industry 4.0

  هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

  AI & ML

  هوش کسب و کار

  BI

  قیمت گذاری پویا

  Dynamic Pricing

  تحول دیجیتال

 • مالی - شرکتی

  Corporate Finance

  مالی و سرمایه گذاری

  Finance and Investment

  مدیریت ریسک

  Risk Management

  ارزش گذاری کسب و کار

  Business Valuation

  قیمت گذاری

  Pricing

  حاکمیت شرکتی

  Corporate Governance

  مدیریت وجوه نقد
  Cash Management