مدرسه تحلیل و توسعه کسب و کار هرمس

HCG School

دوره های تخصصی کوتاه مدت

دوره های شش ماهه تخصصی، ویژه ارتقا شغلی و ورود به بازار کار

مخاطبین: Mid-Level / Senior

شیوه برگزاری: آنلاین / حضوری

دوره های در حال برنامه ریزی:

رویکرد های نوین به برنامه ریزی استراتژیک

گیمیفیکیشن در فینتک

تحول دیجیتال ویژه مدیران

ارزش گذاری کسب و کارهای آنلاین

مخاطبین: Mid-Level / Junior

شیوه برگزاری: آنلاین / حضوری

دوره های در حال برنامه ریزی:

تربیت تحلیلگر کسب و کار (همراه با دوره کارآموزی)

تربیت تحلیلگر بازار سرمایه (همراه با دوره کارآموزی)

تربیت تحلیلگر سرمایه گذاری خصوصی (همراه با دوره کارآموزی)

دوره های کوتاه مدت توسعه فردی

دوره های سازمانی

مخاطبین: Junior / Mid-Level / Senior

شیوه برگزاری: آنلاین / حضوری

دوره های در حال برنامه ریزی:

مسیر شغلی

رهبری

مذاکره

مخاطبین: سازمان ها

شیوه برگزاری: آنلاین / حضوری

دوره های در حال برنامه ریزی:

مدیریت تعارض

تیم سازی

جذب و نگهداشت سرمایه انسانی